<<    <>    >>
W zimowej szacie, In winter dress, Trong chiếc váy mùa đông 50x40  oil, canvas