<<    <>    >>
Zimowy wieczór, Winter Evening, Buổi tuối mùa đông 100x75  oil, canvas