<<    <>    >>
Obok traktów i gościńców       Next to the Paths and Tracts   100x45 oil, canvas