<<    <>    >>
Drogę znaczy krzyż i koleiny chłopskich wozów       The road is marked with a cross and ruts of wagons   100x60 oil, canvas