<<    <>   
W przyrodzie bez zmian, In nature, no change   Wietnam, 90x45