<<    <>    >>
Kamień na kamieniu, na kamieniu kamień a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień
The Stone on Stone... and on this rock one more stone
  Petra.Jordania, 46x33