<<    <>    >>
Krajobraz wypełniony wspomnieniami, Landscape filled with memories   Jordania, 90x90