<<    <>    >>
Światłocień, Chiaroscuro   Wietnam, 50x40