<<    <>    >>
Rajskie Wrota     The Gates of Eden     Puerto Rico   90x90 oil, canvas