<<    <>    >>
Krajobraz wypełniony wspomnieniami     Landscape filled with memories     Jordan   90x90 oil, canvas