<<    <>    >>
Cerkiew w Bończy, gdzie świat się kończy, Église orthodoxe en Boncza où la fin du monde,
Orthodox church in Boncza where the world ends
 46x33 oil, canvas