<>    >>
Dziewanny złote pod Zamościem… Les Molenes près de Zamość ... The Mulleins outside Zamość…   90x90 oil, canvas