<<    <>    >>
Trzciny szumią o jesieni       Reeds speak about the autumn   92x65 oil, canvas