<<    <>    >>
Samotność bywa przyjemną       Solitude is sometimes pleasant   92x65 oil, canvas