<<    <>    >>
Niemienickie stawy       The Ponds of Niemienie   140x85 oil, canvas