<<    <>    >>
Okrył śnieg korzenie drzew niedokładnie       Snow covered the tree roots inaccurately   100x55 oil, canvas