<<    <>    >>
... dziewanny złote pod Zamościem ...       ... The Mulleins outside Zamość.   90x90 oil, canvas