<<    <>    >>
Wariacja na temat - Cerkiew p.w. św.Męczennika Dymitra       Variation on the theme - Orthodox church of Saint Martyr Dymitr   90x90 oil, canvas