<<    <>    >>
Tảng đá cô đơn, Lonely rock, Samotna skała 92x65  oil, canvas