<<    <>    >>
Mênh mông của đá , Immensity of rock , Bezmiar skał 90X90  oil, canvas