<<    <>    >>
Succesiune de câmpii şi păduri?
Sequence of fields and clouds ?
Następstwo pól i lasów?
100x55 oil, canvas, ulei pe pânză