<<    <>    >>
Răsuflarea spaţiului
The breath of the space
Oddech przestrzeni
100x50  oil, canvas, ulei pe pânză