<<    <>    >>
Între cer şi pământ
Twixt sky and land
Pomiędzy niebem a ziemią
61x46  oil, canvas, ulei pe pânză