<<    <>    >>
Okrył snieg korzenie drzew niedokładnie 
The Trees` Roots Roughly Covered with Snow  
جذور الشجر المغطاة بالثلج
100x55  oil, canvas