<<    <>    >>
A znaki święte przetrwały     And the sacred signs survived 90x90  oil, canvas