<<    <>    >>
Obok traktów i gościńców     Close to Paths and Tracks 100x45  oil, canvas