<<    <>    >>
Szczęśliwy, kto klęcząc o nic nie prosi     Happy who on the knees asks for nothing 90x90  oil, canvas