<<    <>    >>
...Dziewanny złote pod Zamościem...     …The Mulleins outside Zamosc… 90x90  oil, canvas