<<    <>    >>
Droga do jesieni     Road to Autumn 90x90  oil, canvas