<<    <>    >>
Sploty wrażeń zmysłowych. Wierzba     Sensual Impression Concourse. Willow 90x90  oil, canvas